Tanúsítvány

Tanúsítvány

2019. március 15. napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása, melyben a vállalkozások és a lakosság jogkövető magatartásának megkönnyítése érdekében a telepítési tanúsítvány kiállításának folyamatát is egyszerűsíteni kívánják.

Ennek értelmében a telepítést végző képesített vállalkozás előzetes kiválasztása és nyilatkoztatása helyett – összhangban az Európai Uniós szabályozással – a telepíttetőnek (vásárlónak) elegendő arról nyilatkoznia, hogy a jövőben képesített vállalkozással telepítteti majd a megvásárolni kívánt berendezést.

Lehetőség van tehát arra, hogy a telepíttető a vásárlást követően válassza ki a telepítést végző vállalkozást, klímaszerelőt.

Azonban a tanúsítvány továbbra is kötelező, melynek beszerzése és kitöltése a következő módon valósul meg.

A Telepítési Tanúsítványt a vásárló (telepíttető vagy végfelhasználó, vagyis Ön) számára elküldjük elektronikus úton, nem módosítható fájl formátumban.

A vásárló a nyomtatvány I. rész a) pontjának kitöltése és aláírása után visszaküldi részünkre elektronikus úton, nem módosítható fájl formátumban vagy postai úton.

Ezután mi a tanúsítvány I. rész b) pontját az értékesített berendezésre vonatkozóan kitöltjük, majd a vevőnek, vagyis Önnek elektronikus úton, nem módosítható fájl formátumban elküldjük.

További információk erről a www.nkvh.kormany.hu weboldalon található.

A légkondicionáló készülékek telepítéséhez azonban még további engedélyekre is szükség lehet.

Amennyiben a split klímaberendezés felszerelésénél az épület tartószerkezete vagy annak eleme is átalakításra kerül, akkor az illetékes hatóságnál építési engedélyt kell kérni. ( 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet )

A műemlékvédelem alá eső épületeknél a helyi önkormányzathoz kell fordulni.

Továbbá érdemes minden esetben az adott település önkormányzati előírásait és saját rendeleteit tanulmányozni, mielőtt telepítik a klímaberendezést. A különböző településeken eltérőek lehetnek a szabályok erre vonatkozóan, és súlyos szankciót vonhatnak maguk után.

Társasházak esetén a társasházi képviselővel kell felvenni a kapcsolatot, mert ő tud tájékoztatást adni az adott társasházi szabályzatról. Illetve fontos támpontot adnak a Társasházi törvény (2003. évi CXXXIII.) vonatkozó előírásai is, melyeket feltétlenül szem előtt kell tartani a klímaberendezés telepítésekor.

Válassza bizalommal a Fővárosi Klíma és Légtechnikát!

Magánszemélyek és cégek megrendelését egyaránt várjuk!